Cascadehumlen dag 2

Den växer så att knakar. Den får stå inomhus några dagar så att den växer till sig och så jag hinner köpa någon typ utav stör.

image
Cascade